strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

 

Katalog online
umożliwiający przeszukiwanie książek
i innych zbiorów biblioteki
B I B L I O T E K A

14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg

AKTUALNOŚCIROK SZKOLNY 2020/2021
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

zegar_small.jpg 
Poniedziałek
  
 Wtorek Środa Czwartek Piątek

1000-1600
 
8
00-1400
 
1000-1600
 
8
00-1400
 
8
00-1400


 

"Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, 
zapraszający każdego w progi. 
Wejdź gościu i stań się przyjacielem"

Jan Wiktor


biblioteka3.jpgsz.pngBN2.jpg

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry


Radosnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, 
błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Niech ta niezwykła bliskość Chrystusa 
będzie źródłem radości, miłości i pokoju.

Nauczyciele bibliotekarze


sz.png


Zasady wypożyczania książek 

w okresie pandemii covid-19:


1. Uczniowie kl. 1-8  mogą zamówić książki poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail nauczycieli bibliotekarzy: barbaraz5521@gmail.com  lub leksowska3@wp.pl    

2. Zamówione książki będą odłożone w skrzynce znajdującej się w przedsionku szkoły.

3. Odbiór zamówionych książek oraz zwroty odbywają się w godzinach 8.00 do 16.00.

4. Zwracane książki prosimy zapakować w reklamówkę i opisać, podając na przyklejonej w widocznym miejscu kartce: imię, nazwisko ucznia i klasę.

5. Zwrotu książki można też dokonać o dowolnej porze, poprzez wrzucenie jej do skrzynki kontaktowej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych szkoły.

sz.png 

Zasady zachowania w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii COVID-19

1.      Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie od poniedziałku do piątku  zgodnie z terminami i godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.

2.      Wchodząc do biblioteki uczniowie  zakładają maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos i dezynfekują przy wejściu ręce.

  3.       Wszyscy wchodzący do biblioteki kierują się w stronę oznaczoną strzałką z napisem ,,brudna droga”, a wychodzą zgodnie za strzałką z napisem ,,czysta droga”.

4.      Nauczyciel bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

5.      W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

6.      Uczniowie nie mogą samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki. Książki z półek zdejmuje  i podaje uczniowi nauczyciel - bibliotekarz.

7.      Zwracane przez czytelników książki bibliotekarz  odkłada do pojemnika opisanego „Zwrot książek”.

8.      Książki po zdjęciu z ewidencji odkładane są do opisanego datą pojemnika, gdzie przez 2 dni poddawane są tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym czytelnikom.

9.      Uczniowie nie mogą korzystać z komputerów w bibliotece szkolnej.

10.      Przynajmniej raz na godzinę odbywa się wietrzenie pomieszczeń bibliotecznych oraz dezynfekcja powierzchni (klamki, blaty).sz.png
PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich czytelników do pogłębiania wiedzy na temat zdrowia. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie warto zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Zamieszczone poniżej materiały ułatwią uzupełnienie zdobytej już wiedzy.


MATERIAŁY:                                     
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-zdrowy-styl-zycia/materialy-6/

Strona prezentująca materiały o zdrowym stylu życia dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

FUNDACJA BOŚ:
https://fundacjabos.pl/

Strona internetowa, która powstała z inicjatywy Fundacji BOŚ działającej na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zdrowia. W każdej zakładce: ZDROWIE, EKOLOGIA, WOLONTARIAT umieszczone są linki kierujące do stron związanych z tymi zagadnieniami.

BIEGANIE:
https://biegologia.pl/category/zdrowie/

Portal rozwijający pasję biegania.

DLA NAUCZYCIELI
https://zdrowojem.fundacjabos.pl/

 „Zdrowo jem, więcej wiem – projekt dla zerówek klas I-III” pod honorowym patronatem pani Agaty Kornhauser – Dudy, żony Prezydenta Polski. Zamieszczone są tu materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania i aktywności fizycznej. Bank scenariuszy z pewnością uzupełni posiadaną już wiedzę.
W zakładce MATERIAŁY zamieszczono przydatne linki do pracy zdalnej. 


FILMY EDUKACYJNE:  
https://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=bs&pm=5

Na stronie umieszczono linki kierujące do filmów edukacyjnych o zdrowym stylu życia pt. „Śmietnik w mojej głowie”. Krótkie spoty informują o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania.


PREZENTACJE MULTIMEDIALNE O ZDROWYM STYLU ŻYCIA:   kliknij TUTAJ


ZAGADKI:   kliknij TUTAJ


J. KORCZAK – „ZDROWIE”  kliknij TUTAJ
sz.png

KĄCIK ZAWODOZNAWCZY

za2.jpg


Ciekawe zawody

Do ciekawych zawodów najczęściej zaliczane są te profesje, które związane są z nagłymi, zmiennymi sytuacjami. Można wśród nich znaleźć stanowiska pracy, takie jak strażak, steward i stewardessa czy podróżnik, które odznaczają się sporą dozą nieprzewidywalności oraz wymagają elastycznego charakteru, z łatwością dostosowującego się do różnych planów. Dla wielu osób ekscytująca może być praca pisarza kreującego nowe światy dla swoich czytelników. Sami pisarze jednak często twierdzą, że proces przelewania myśli i pomysłów na papier, a obecnie na klawiaturę komputera, jest raczej żmudny i mało interesujący. Postrzeganie poszczególnych zawodów jako ciekawych zależy w dużym stopniu od indywidualnych uwarunkowań i upodobań. Warto jednak wiedzieć, jakie mamy przed sobą możliwości, jeśli nie wyobrażamy sobie siebie wiecznie za biurkiem. 

Linki do stron informujących o zawodach: 

https://www.zawody.pl/ 

Serwis, na którym opisane są wszystkie najbardziej znane zawody.

Serwis - Klucz do kariery prezentuje katalog zawodów, testy, bazę uczelni. Zawiera informacje na temat m. in. poradnictwa zawodowego, rozwoju osobistego,  poszukiwania odpowiedniej pracy, planowania kariery. Udostępnia wzory CV i listu motywacyjnego.

"Zawód w cenie"  to ciekawy program dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jaki wybrać kierunek dalszej edukacji i jakie zawody są poszukiwane ?   kliknij TUTAJ

Wśród zawodów dobrze znanych i uznawanych za ciekawe, od którego zaczniemy nasze spotkania  są:

1. STRAŻAK        

za4.jpg

O byciu strażakiem i ratowaniu ludzi (a czasami także zwierząt) marzą nie tylko mali chłopcy. Wielu dorosłych mężczyzn decyduje się rozpocząć tę trudną służbę. Strażak jest niezbędny wszędzie tam, gdzie trwa walka z żywiołami – z ogniem, wodą czy wiatrem, który łamie drzewa i zrywa dachy. Wykonywaniu tego wymagającego zawodu towarzyszą nie tylko liczne zagrożenia, ale również satysfakcja, a nawet poczucie spełnienia. 

W zależności od posiadanej specjalizacji strażacy zajmują się różnymi zadaniami:

  • ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach alpinistycznych, udziela pomocy w miejscach, które są trudno dostępne (kanały, kominy, dachy)
  • strażak ze specjalizacją techniczną pomaga uwolnić poszkodowanych i likwiduje skutki wypadków samochodowych i katastrof budowlanych, dzięki obsłudze wyspecjalizowanego sprzętu
  • strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym pomagają poszkodowanym w powodziach, prowadzą podwodne poszukiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy
  • specjalizacja chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne

W linkach poniżej  znajdziecie  informacje, które wyjaśnią, jakie trzeba mieć umiejętności, jakie wykształcenie oraz gdzie szukać odpowiedniej szkoły średniej i wyższej, aby móc w przyszłości pracować w zawodzie strażaka. Można też dowiedzieć się ile strażak zarabia i jak nim zostać.

https://www.zawodowe.com/kategorie/sluzba_publiczna/strazak/jak_zostac/

https://www.drogaratownika.pl/jak-zostac-strazakiem/

http://www.zstw.pl/node/196

https://www.zawody.pl/kategoria/zawody/strazak/

za3.jpgZ myślą o najmłodszych polecamy stronę, na której można obejrzeć różne bajki ze strażakiem Samem.   

https://www.miniminiplus.pl/strazak-sam

MiniMini+ to polski kanał przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Na stronie internetowej znajdują się różne gry edukacyjne, bajki, zabawy.


2. LEKARZ

 Lekarz – to zawód bardzo odpowiedzialny, od działania lekarza zależy zdrowie i życie pacjenta.  To on diagnozuje chorobę, ustala plan leczenia, przepisuje potrzebne lekarstwa i nadzoruje cały proces leczenia.
W przypadku ukończenia specjalizacji chirurgicznych, lekarze wykonują zabiegi i operacje chirurgiczne, przeszczepiają narządy, zajmują się protezowaniem.

Zawód lekarza bardzo często jest traktowany jako powołanie i tylko przy takim nastawieniu lekarz może dobrze wykonywać swoje zajęcie. Poza bardzo obszerną wiedzą z zakresu medycyny, lekarz musi charakteryzować się pracowitością i dokładnością oraz dużą empatią.  Lekarz musi się dokształcać i podnosić kwalifikacje całe życie.

Lekarz medycyny może pracować w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego, dotyczy to zarówno państwowej służby zdrowia, jak również prywatnej.

Jak zostać lekarzem?

Każdy, kto chce zostać lekarzem, musi przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego ( najlepiej o profilu biologiczno-chemicznym lub matematycznym) i  zdaniu matury, należy podjąć naukę na jednej z akademii medycznych.

Oto najlepsze uczelnie medyczne w Polsce:   kliknij TUTAJ


Lekarz, sprzedawca czy informatyk ? - Praca ludzi w różnych zawodach –  film  animowany dla  dzieci z młodszych klas:      kliknij TUTAJ

Wizyta u Lekarza | 30 Minut Piosenek dla Dzieci | Little Baby Bum po Polsku     kliknij TUTAJ

3. NAUCZYCIEL

 

Nauczyciel to pracownik oświaty, który zajmuje się nie tylko kształceniem dzieci i młodzieży, ale i ich wychowaniem. Jego praca polega na  przeprowadzaniu lekcji, podczas których przekazuje uczniom niezbędną, określoną ramami programu nauczania wiedzę, a następnie wiedzę tę sprawdza i przygotowuje uczniów do najważniejszych w ich życiu sprawdzianów i egzaminów. Nauczyciel ma też za zadanie przestrzegać regulaminu każdej placówki szkolnej i wychowywać uczniów na dobrych ludzi.

Osoba, która marzy o zawodzie pedagoga, musi legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym i posiadać przygotowanie do pracy pedagogicznej. Przyszły nauczyciel musi spełniać jeszcze kilka innych bardzo ważnych wymogów: posiadać odpowiednie podejście do dzieci, nie być nigdy karanym, być cierpliwym i posiadać umiejętność przekazywania swojej wiedzy, powinien być wzorem do naśladowania.

 Vademecum zawodu ,,Nauczyciel”- prezentacja       kliknij TUTAJ 

Droga do zawodu nauczyciela nie jest prosta.   Kliknij TUTAJ  

 

4. POLICJANT


Zawód policjanta stanowi jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy.

Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczna oraz wszelkie działania prewencyjne.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w policji mają do wyboru pracę w jednostkach kryminalnych, prewencyjnych, bądź logistycznych, zaś w zależności od zainteresowań i umiejętności zatrudnienie można znaleźć w oddziałach lądowych, wodnych, oraz lotniczych.

Więcej o zawodzie policjanta - plusy i minusy tego zawodu, kwalifikacje zawodowe, zarobki dowiesz się:   kliknij TUTAJ

Jak zostać policjantem? – z pamiętnika policjantki   kliknij TUTAJ

Jeszcze  dla naszych młodszych coś o zawodzie policjanta:

Kulisy, czyli Błękitek poznaje zawody - Policjant

Błękitek do swojej garderoby zaprasza różnych gości. Tym razem jest to policjantka Katarzyna Ostrowska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, która opowiada o swoim zawodzie. 

Kliknij TUTAJ  

Policjant - bajka edukacyjna dla dzieci opowiadająca o zawodzie policjanta, jego pracy i wyposażeniu.   Kliknij TUTAJ 

Posłuchajcie też fajnej piosenki o policjancie.    Kliknij TUTAJ

5. PIOSENKARKA

Piosenkarz/ Piosenkarka to osoba, która wykonuje piosenki przy użyciu głosu. Może być wokalistą grupy muzycznej lub występować solo. W zależności od obranej drogi, która często jest zdeterminowana gatunkiem wykonywanej muzyki, piosenkarz może być bardziej lub mniej znany. Powszechność nie zawsze przekłada się jednak na sympatię słuchaczy. Istnieje wielu bardzo rozpoznawalnych wokalistów, którzy mają małe grono fanów.

Kariera muzyczna jest marzeniem wielu młodych ludzi, których pociąga świat z kolorowych magazynów, sława, pieniądze, szacunek i pożądanie tłumów. W praktyce ta profesja nie jest idealna. Wymaga wiele pracy i wyrzeczeń. Finansowe korzyści nie są tak duże jak by się mogło wydawać. Popularność wielu wokalistów ogranicza się do jednej piosenki albo albumu. To jeden z najbardziej niepewnych finansowo zawodów, a przychylność tłumów łatwiej stracić niż zyskać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym zawodzie   kliknij TUTAJ

 

 sz.png


102 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI