strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

PRACOWNIE KOMPUTEROWE ORAZ INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 naklejki_12.jpg
naklejki_13.jpg 

W latach 2005- 2008 nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie trzy nowoczesne pracownie komputerowe. Pracownie zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie każdej pracowni składa się z serwera i 10 komputerów uczniowskich, z którymi w sieci współpracuje drukarka i skaner. Nauczyciele dodatkowo mają do dyspozycji komputer przenośny i rzutnik multimedialny, które stanowią pomoc multimedialną do prowadzenia zajęć ze wsparciem multimedialnym poza pracownią komputerową.  Oprócz oprogramowania systemowego każdego komputera na wyposażeniu każdej pracowni jest oprogramowanie antywirusowe i chroniące ucznia przed treściami niepożądanymi z Internetu oraz pakiet oprogramowania dla potrzeb edukacyjnych.

 
 
 
 

 Szkoła posiada także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, które pozyskane zostało również w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Nasza biblioteka została wyposażona w cztery komputery jako stanowiska dla czytelników, jedno urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka) oraz potrzebne urządzenia sieciowe. Na komputerach zainstalowano oprócz systemów operacyjnych pakiet Microsoft Office, program zabezpieczający (Opiekun Ucznia) przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane oraz edukacyjne oprogramowanie: multimedialne encyklopedie, słowniki i atlasy PWN. Celem projektu w ramach, którego została wyposażona nasza biblioteka jest zwiększenie dostępu nauczycieli i uczniów do nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych oraz umożliwienie im indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej poza systemem klasowo-lekcyjnym.


 
 
 
 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku