strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

AktualnościArchiwum aktualności >>>

informacje

 

ZAPROSZENIE

Wszystkich członków stowarzyszenia zapraszam na Walne Zebranie. Porządek obrad VIII Walnego Zebranie Kraśnickiego Stowarzyszenia „Aktywna Integracja” zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. (środa) o godzinie 19.00 pierwszy termin (o godzinie 19.15 – termin drugi) w Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku.

 1. Otwarcie obrad i powitanie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z VII Walnego Zebrania Członków.
 7. Przedstawienie sprawozdania za 2015 rok:
 8. sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2015 rok,
 9. sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2015,
 10. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 12. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności OPP za 2015 rok,
 13. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 14. udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Kraśnickiego Stowarzyszenia „Aktywna Integracja” Hubert Trukan kwiat2.gif
KONKURS ,,NASZ KWIETNIK”

Sekcja ekologiczna Samorządu uczniowskiego ogłasza konkurs na najładniejszy kwietnik urządzony w Kąciku Papieskim. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV– VI wraz z rodzicami. Zadanie polega na wykonaniu ciekawej, kolorowej kompozycji kwiatowej z zakupionych lub wyhodowanych przez siebie roślin jednorocznych lub wieloletnich z uwzględnieniem wymagań środowiskowych takich jak np. nasłonecznienie. Każda klasa znakuje swój kwietnik tabliczką z nazwą klasy. Chętne zespoły klasowe otrzymają skrzynki i ziemię. Czas trwania konkursu 30 kwietnia – 15 czerwca 2016r. Udział w konkursie należy zgłosić do 30 kwietnia do p. T. Beliny – Judy. Do 20 czerwca komisja wyłoni najładniejsze kompozycje.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Pięknie ukwiecony Zakątek Papieski będzie z pewnością cieszył serce każdego uczestnika konkursu i oko przechodnia. Stanie się piękną i wyjątkową ozdobą naszej szkoły.
Na zwycięzców czekają nagrody

UWAGA
 24_mu.jpg
Szkolne koło Towarzystwa i Przyjaciół Dzieci
organizuje loterię fantową "I Ty możesz być przyjacielem kogoś". Zwracamy się z prośbą do uczniów naszej szkoły o przekazanie maskotek i pluszaków w bardzo dobrym stanie tj. nieuszkodzonych, czystych, mile widziane są nowe. Dochód z loterii przeznaczony będzie na pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Maskotki prosimy przekazywać do wychowawców klas bądź pedagoga szkolnego do dnia 6.05.2016r. Liczymy na wasze dobre serce i wrażliwość.


 uwaga_rodzice.png

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej


 1336942162.jpgInformacje o wszelkich konkursach znajdziecie w zakładce Konkursy© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku