strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem:


Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

/SP6Krasnik/SkrytkaESP

 

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

ścieżka dostępu:

Strona główna / Najnowsze usługi / Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku