strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy przedlekarskiej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania, p. Lucyna Pawlicka.
2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój nr 24.
3. Pielęgniarka pracuje w godzinach: 9:00-14:00 (poniedziałek – czwartek) oraz 10:15-14:00 piątek.
4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorcy realizującego opiekę (Centrum Medycyny Rodzinnej. NZOZ, ul. Sikorskiego, Kraśnik).
 pielegniarka.jpg

Godziny pracy: 
                                                  
 poniedziałek 9:00 - 14:00
 wtorek 9:00 - 14:00
 środa 9:00 - 14:00
 czwartek 9:00 - 14:00
 piątek10:15 - 14:00


Zadania pielęgniarki

 • testy przesiewowe w poszczególnych rocznikach
 • wychowanie zdrowotne - różnorodna tematyka
 • pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach - szkolenie klas 4 w ramach zdobywania karty rowerowej - wykłady teoretyczne, pokaz
 • pomoc medyczna ambulatoryjna na bieżąco
 • szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień
 • organizacja oraz uczestnictwo w badaniach bilansowych lekarskich
 • prowadzenie dokumentacji zdrowotnej zbiorczej i indywidualnej
 • kontrola bieżąca higieny osobistej uczniów
 • fluoryzacja zębów uczniów klas I-VI
 • poradnictwo czynne uczniów klas I-VI prowadzone na bieżąco
 • współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, pracownikami administracji i pracownikami obsługi
 • wywiady środowiskowe - problem zdrowotny

Szkolenia klas 4

  
   
     
     Wychowanie zdrowotne

KLASA 3b

14.01.2014 gościliśmy w naszej klasie pielęgniarkę szkolną panią Lucynę Pawlicką. Pani pielęgniarka odwiedza nas bardzo często, przypominając o higienie osobistej, częstym myciu rąk, ale tym razem chcieliśmy dowiedzieć się więcej o jej pracy. Przygotowaliśmy pytania, na które pani pielęgniarka odpowiedziała bardzo szczegółowo. Stwierdziliśmy, że jest to piękny zawód, ale trudny i odpowiedzialny.

 kl3b.jpg

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku