strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Program „Debata”

Podstawy teoretyczne programu „Debata” opierają się na koncepcji substancji torujących drogę, która opisuje następujące po sobie fazy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież – uczniów klas IV-VI. Pierwszymi i najbardziej dostępnymi substancjami psychoaktywnymi, po które sięgają nastolatkowie są napoje alkoholowe. Większość młodych osób poprzestaje na tym, jednak część z nich w sposób fazowy sięga po następne substancje.
Program „Debata” realizowany 5 października nastawiony był przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych. Program realizowany w ramach projektu „Nie daj się złapać w sieć uzależnień @” był współfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.

Przewodnicząca Rady Rodziców

14.jpg

      
      
    
  © Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku