strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Program profilaktyczny „Cukierki”

5 i 6 października br. uczniowie klasy IA i IIB uczestniczyli w programie profilaktycznym opartym na bajce Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Na początku zajęć uczniowie wysłuchali bajki profilaktycznej i dyskutowali na temat postaci i zdarzeń w niej przedstawionych. Określały cechy bohaterów, odgrywały scenki, pokazując kolegom  właściwe zachowania w trudnych sytuacjach. Na koniec zajęć uczniowie wykonali  pracę plastyczną nt. „Zaczarowany cukierek”.
Celem zajęć  było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych, a przede wszystkim kształtowanie postawy dystansu w relacji z osobami nieznajomymi oraz promocja zdrowego stylu życia. Program profilaktyczny realizowany był w ramach projektu „Nie daj się złapać w sieć uzależnień @”.

Przewodnicząca Rady Rodziców


10.jpg

      
      
 
 
    


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku