strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowany 7 października br. skierowany był do uczniów klas VII i VIII. Celem programu było przekazanie uczestnikom zajęć podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Program realizowany w ramach projektu „Nie daj się złapać w sieć uzależnień @” finansowany był ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.

Przewodnicząca Rady Rodziców


3.jpg

      
      
      
      
      

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku